Training Crucial Conversations ®

PDF folder tweedaagse training

Training Crucial Conversations ® wordt beoordeeld met een 8.9 van 10 op basis van 68 recensies.

Onderdeel van Crucial Conversations

Vijf geheimen van conflicthantering

door Joseph Grenny en Travis Bradberry

Het is niet ongewoon dat er werknemers zijn die moeite hebben met onderlinge relaties op het werk. De stroeve relaties kunnen er opvolgend toe leiden dat ogenschijnlijk onbetekenende meningsverschillen uitmonden in stevige conflicten, ruzies en negatief gedrag. Als dergelijk gedrag zich voordoet binnen uw organisatie, dan sorteert dat zeer waarschijnlijk een negatieve invloed op uw bedrijfscultuur en daarmee op uw bedrijfsresultaten. Conflicthantering is een belangrijk onderdeel van onze training Crucial Conversations.

Ik heb mijn goede vriend dr. Travis Bradberry, auteur van het bekroonde boek Emotional Intelligence 2.0, gevraagd mij te helpen bij het formuleren van onderstaande vijf geheimen voor het oplossen van conflicten. Gezamenlijk hebben wij al meer dan vijftig jaar onderzoekservaring naar de vraag wat mensen succesvol maakt op het werk. Daarbij zien we steeds weer dat de mate waarin u conflicthantering beheerst, een enorme invloed heeft op uw mate van succes. De wijze waarop u op een conflict reageert, bepaalt mede op hoeveel vertrouwen, respect en onderlinge verbondenheid u kunt rekenen in uw team.

Conflicten komen vaak neer op Crucial Conversations; conversaties waarbij er veel op het spel staat, de emoties hoog oplopen en de meningen verdeeld zijn. Om dergelijke Crucial Conversations te beheersen, moet u over een flinke dosis emotionele intelligentie beschikken, oftewel een hoog EQ.

#1: Genadeloos eerlijk zijn

Uw collega heeft, ondanks dat u hem of haar al meerdere keren heeft aangesproken, nog niets aan zijn of haar storende gedrag veranderd. U heeft er helemaal genoeg van en de collega in kwestie moet maar eens weten wat u van zijn of haar opzettelijke, respectloze gedrag vindt. Dit doet u door hem of haar eens flink de waarheid te vertellen.

Eerlijkheid zonder botheid

Vaak is ons aangeleerd dat we moeten kiezen tussen het vertellen van de waarheid of het redden van de vriendschap. De enige opties lijken botheid of vriendelijkheid. Echter, door gebruik te maken van uw emotionele intelligentie kunt u de waarheid zeggen, zonder daarbij direct al uw bruggen te verbranden. Heeft u wel eens meegemaakt dat sommige gesprekken erg goed aflopen, ook al gaat het om een heikele kwestie? En hoe andere gesprekken tot een conflict leiden, ook al gaat het om een triviaal onderwerp? Kortom, het gaat dus niet zozeer om de daadwerkelijke boodschap die u wilt overbrengen, maar juist om het venijn waarmee deze kenbaar wordt gemaakt.

#2: Automatisch met uw eigen emoties komen

Sommige goedbedoelende ‘communicatie-experts’ zeggen dat u gedurende een scherpe dialoog moet beginnen te vertellen wat uw eigen emoties zijn. Dat is volgens hen de meest diplomatieke manier om een misstand ter sprake te brengen. Door het delen van uw emoties zou het gesprek op gang moeten komen. Helaas werkt dit vaak niet zo. In sommige gevallen zal juist het tegenovergestelde effect worden bereikt; uw gesprekspartner raakt in war of raakt zelfs geïrriteerd.

Begin met het delen van feiten

Ons brein slaat wel emoties en conclusies op, maar in veel mindere mate de feiten die daartoe aanleiding hebben gegeven. Dit kan tot de situatie leiden dat u geen of onvoldoende voorbeelden van concrete feiten kunt geven, wanneer een collega die negatieve feedback van u heeft ontvangen daar om vraagt. Het openen van een gesprek vergt dan ook een goede voorbereiding. Vooraf feiten verzamelen is dan ook het huiswerk dat u dient te geschieden. Dit is een van de eerste zaken die u leert gedurende het onderwerp conflicthantering binnen onze training Crucial Conversations.

#3: Uw positie verdedigen tijdens conflicten

Wanneer iemand een tegengestelde mening heeft over een kwestie die erg belangrijk voor u is, zult u zich van nature willen verdedigen. Onze hersenen zijn geprogrammeerd om dreiging te herkennen. Maar, wanneer we ons gedrag laten bepalen door het gevoel dat we worden bedreigd, verloopt de situatie eigenlijk nooit zoals gehoopt. Een Crucial Conversation is gedoemd te mislukken wanneer u in de verdediging schiet.

Wees nieuwsgierig naar de belevingswereld van uw gesprekspartner

Een goede manier om te voorkomen dat u in de verdediging schiet, is een gezonde argwaan te koesteren ten aanzien van uw eigen zekerheden. Opvolgend gaat u het gesprek in met oprechte nieuwsgierigheid naar de belevingswereld van uw gesprekspartner. Het helpt om te denken als een detective: probeer te achterhalen waarom een redelijk, rationeel en fatsoenlijk mens als uw gesprekspartner doet wat hij of zij doet. Zoals de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Dean Rusk ooit zei: “U kunt anderen het beste overtuigen met uw oren, door te luisteren.” Wanneer de ander weet dat u oprecht luistert, dan staat hij of zij ook veel meer open voor uw standpunten.

#4: Anderen de schuld geven van uw situatie

Stel dat uw baas heeft gezegd dat hij of zij u voor zal dragen voor een promotie, maar in plaats daarvan verneemt u dat uw baas uiteindelijk een van uw collega’s heeft voorgedragen. U voelt zich verraden en bent boos. Uw baas is immers degene die u pijn heeft bezorgd. Toch is uw baas niet de enige die debet is aan uw teleurstelling.

Plaats vraagtekens bij uw eigen perspectief

Wanneer we ons bedreigd voelen, versterken we onze negatieve emoties en geven we anderen de schuld van onze problemen of teleurstellingen. U kunt een conflict echter pas goed beheersen, wanneer u uw eigen rol in de ontstane situatie erkent. Het is immers goed mogelijk dat uw baas een zeer legitieme reden heeft gehad om u te passeren. De helft van uw pijn komt voort uit verondersteld verraad, de andere helft wordt veroorzaakt door uw eigen teleurstelling. Wellicht heeft u niet goed genoeg gepresteerd om de promotie te verdienen.

#5: Angst voor de risico’s van uw mond opendoen

Het is begrijpelijk dat Crucial Conversations u angst inboezemen. Door de hieruit voortvloeiende stress neemt uw negatieve zelfbeeld de overhand en maakt u zich zorgen over alle rampen die zich zullen voltrekken wanneer u uw mond opendoet. U ziet beelden voor u van conflicten, vergelding, isolatie en pijn, waarna u ervoor kiest om maar te zwijgen.

Bedenk wat de risico’s zijn als u niets zegt

Door bewustwording met conflicthantering, ontdekt u al snel dat het eenvoudig is om een beeld te vormen van de gevolgen wanneer u uw mond houdt. Uit onderzoek van VitalSmarts blijkt dat degenen die gewend zijn hun mond open te doen, niet per definitie vreselijk dapper zijn. Ze gaan gewoon grondig te werk. Om te beginnen bestuderen ze nauwgezet wat er waarschijnlijk gaat gebeuren wanneer ze hun mond houden. Ten tweede vragen ze zich af wat er gebeurt wanneer ze wel iets zeggen en hierna als het gesprek gewoon soepel verloopt. Tot slot (let op: de volgorde is belangrijk!) vragen ze zich af wat er gebeurt als het gesprek niet goed verloopt. Wanneer ze een goed inzicht hebben in de mogelijke uitkomsten van keuze, kunnen ze de risico’s en baten tegen elkaar afwegen en een gedegen beslissing maken over het al dan niet open doen van hun mond.

Conflicthantering beheersen

De enige manier om een ruzie te winnen, is ervoor zorgen dat u geen ruzie krijgt. Succesvolle mensen weten dit en zetten hun kennis en kunde omtrent conflicthantering in. Ze gaan conflicten niet uit de weg en weten juist de situatie uit te nutten en te voorkomen dat deze uit de hand loopt. Wanneer u de bovengenoemde strategieën weet te combineren en weet aan te wenden op het moment dat zich een moeilijke situatie voordoet, dan zult u versteld staan van de resultaten.

Veel succes,
Joseph en Travis

Joseph Grenny

Joseph Grenny | VitalSmartsJoseph Grenny heeft vier New York Times-bestsellers geschreven. Hij doet wetenschappelijk onderzoek naar bedrijfsprestaties en wordt vaak uitgenodigd als keynote speaker. Zijn werk is in 28 talen vertaald; driehonderd van de ondernemingen op de Fortune 500-lijst hebben er goede resultaten mee geboekt. Joseph schrijft regelmatig columns voor BusinessWeek, Forbes, Harvard Business Review en LinkedIn. Hij is te gast geweest bij The Today Show, CNN, Bloomberg en Fox Business News. Zijn werk is geciteerd in honderden kranten en magazines, waaronder The Wall Street Journal, The New York Times en USA Today. Joseph is tevens mede-oprichter van VitalSmarts.

 

 

dr. Travis Bradberry

dr Travis Bradberry | VitalSmartsDr. Travis Bradberry is co-auteur van het bekroonde Emotional Intelligence 2.0 en mede-oprichter van TalentSmart® , een toonaangevende organisatie die tests en trainingen in emotionele intelligentie heeft verzorgd bij meer dan 75 procent van de ondernemingen op de Fortune 500-lijst. Zijn bestsellers zijn in 25 talen vertaald; ze zijn verkrijgbaar in meer dan 150 landen. Dr. Bradberry is een LinkedIn Influencer en publiceert regelmatig in Forbes, Inc., Entrepreneur, The World Economic Forum en The Huffington Post. Er zijn artikelen van of over hem verschenen in Newsweek, BusinessWeek, Fortune, Fast Company, USA Today, The Wall Street Journal, The Washington Post en Harvard Business Review.

Leuk concept, een frisse en vlotte training

De trainer gaf op een vlotte manier uitleg. De videofragmenten waren geweldig, zowel effectieve als ineffectieve voorbeelden komen voorbij.

8,3 / 10

Je kunt na deze training een moeilijk gesprek met veel meer controle en rust uitvoeren.

Het is een nieuwe manier van een gesprek aangaan. Het gaat een flinke stap verder dan de standaard trainingen in gesprekstechnieken. Het meeste indruk maakte op mij het besef hoe een ander reageert op jouw manier van het gesprek aangaan en hoe moeilijk het is om dit zonder vooroordeel te doen.

9 / 10

Het voelde veilig om eigen ervaringen te delen.

De training is openheid, afwisselend en in een leuke groep.Het voelde veilig om eigen ervaringen te delen. De trainer is enthousiast en gebruikt praktijkvoorbeelden. Zij is duidelijk en luistert naar deelnemers en kan de vragen goed beantwoorden.

8.5 / 10

Afwisseling theorie en praktijk

De training had een goede afwisseling tussen theorie en praktijk. De trainer geeft een duidelijke uitleg en heeft prettige communicatie.

8.9 / 10

Open en veilige sfeer

De training had een open sfeer en een duidelijke uitleg. De trainer creëert een veilige sfeer. Zij deelt haar ervaringen en zij volgt niet statisch de slides en geeft ruimte voor discussie.

9.1 / 10

Goed opgedeeld in verschillende hoofdstukken.

De training heeft een goede groepssamenstelling, niet te groot en is goed opgedeeld in verschillende hoofdstukken, zodat het te bevatten is. De trainer is heel spontaan, natuurlijk en brengt veel energie aan de groep.

9.4 / 10

Sterke voorbeeld filmpjes en uitleg van docent

De training had voorbeeld filmpjes en uitleg van de docent. De trainer was duidelijk, grappig en motiverend.

9.6 / 10

Een leerzame training en enthousiaste trainer

Een leerzame training en enthousiaste trainer. De trainer gaf duidelijk en prettig uitleg.

8,7 / 10

Goede afwisseling praktijk en theorie

Goede afwisseling praktijk en theorie. De trainer is energiek en enthousiast. Waardevolle aanvulling op mijn toolkit, zeker in mijn rol als leidinggevende.

8,3 / 10

Open sfeer en bijzonder inspirerend

De training heeft een open sfeer. Er wordt goed naar ons geluisterd en de training is zeer inspirerend. De trainer heeft vakmanschap en maakt ons enthousiast.

9.4 / 10

Ik voel me bevoorrecht om aan deze training te hebben mogen deelnemen

Ik voel me bevoorrecht om aan deze training te hebben mogen deelnemen. Het is een verrijking! De opbouw van de training is duidelijk en het lesmateriaal is goed en praktisch. De trainer was duidelijk, bondig en zeer deskundig. Ze bleef bij de stof.

9,1 / 10

Super leerzaam

De training was super leerzaam en de trainer was duidelijk en vriendelijk.

10 / 10

Duidelijk materiaal en voorbeelden.

De training heeft duidelijk materiaal en voorbeelden. De trainer geeft goede uitleg en anekdotes.

8.7 / 10

Trainer had een goede manier van vertellen

De trainer vertelde alles op een goede en pakkende manier, hierdoor hield hij de aandacht vast.

8,7 / 10

Erg leerzaam!

De training was leerzaam, stap voor stap hoofdstukken bespreken met praktijkvoorbeelden. Oefenen met elkaar was laagdrempelig, dus veilig, wat erg prettig was. De trainer geeft duidelijke, inzichtelijke uitleg met eigen voorbeelden uit het dagelijkse leven. Goed te verstaan, prettig persoon. Complimenten!

8.5 / 10

Leerzaam door de gesprekken en oefeningen

De training was heel erg leerzaam door de gesprekken en oefeningen met de andere cursisten. De trainer was open en toegankelijk. Rust en werken vanuit eigen voorbeelden. Daardoor laat het zien dat niemand perfect is, maar dat we allemaal voortdurend kunnen blijven leren.

9.4 / 10

Erg waardevolle training.

De training was praktisch, goed bruikbaar en veel afwisseling. De trainer is afwisselend, met goede praktijkvoorbeelden, heeft humor en is open.

9.1 / 10

Een super leerzame training met uitstekend lesmateriaal

Het werkboek in combinatie met de video's zorgt voor een echt leerzame training. De oefeningen met een aangever, ontvanger en coach bevielen me heel goed. De trainer geeft duidelijke toelichting en uitleg. De persoonlijke benadering is erg prettig en de trainer is zeer ter zake kundig.

9.8 / 10

Sterke toepasbaarheid van het concept

Ik vind de toepasbaarheid van het concept, de praktijkgerichtheid en de combi van doen en leren bijzonder sterk. De trainer geeft duidelijke uitleg. Zij is een opgewekte en warme persoonlijkheid. Zij is heel goed in het reageren op vragen en opmerkingen.

9.8 / 10

Een goede afwisseling tussen theorie, oefeningen en pauzes

De afwisseling tussen theorie, oefeningen en pauzes is erg prettig. De trainer geeft duidelijke uitleg.

8,9 / 10

Jezelf en anderen helpen om “moeilijke” gesprekken tot een voor beiden goed einde te brengen.

De training heeft mij inzicht gegeven in mijn eigen reacties, hetgeen bruikbaar is op momenten dat emoties de communicatie negatief gaan beïnvloeden. Indruk heeft gemaakt de herkenbaarheid van emoties (bij mij en anderen) met daarbij iedere keer weer een handvat om, met elkaar, verder te kunnen komen.

8.5 / 10

Veel nieuwe inzichten gekregen.

De training was open, ongedwongen. spontane deelname van alle cursisten. Veel nieuwe inzichten verkregen. De trainer was prettig, duidelijk en humorvolle wijze van het aanleren/overbrengen van Crucial Conversations. Het was voor mij heel erg effectief.

10 / 10

Uitstekend materiaal en opbouw

Materiaal en opbouw is uitstekend. De trainer is duidelijk, expressief en heeft kennis van zaken.

9.4 / 10

Interactief met veel voorbeelden.

De training is interactief met veel voorbeelden uit de praktijk. De trainer is zeer open en een prettige persoon.

9.6 / 10

Trainer heeft een open en duidelijke manier van communiceren

Een veilige en gemoedelijke sfeer waarin je eigen voorbeelden kon aandragen. De trainer heeft een open en duidelijke manier van communiceren.

9,6 / 10

Een gezonde dialoog brengt je tot effectief handelen.

Crucial Conversations is zeer belangrijk in het dagelijkse leven, de training geeft je kernfactoren hoe je meer toekomstgericht moet werken, door te kijken naar jezelf, de ander en wat je samen wilt bereiken. Ontrafel IPR en BRENG zijn gemakkelijke hulpmiddeltjes om in het dagelijkse leven te gebruiken. Willeke kan de training geven zodat je helemaal geëngageerd bent. Ze geeft de essentie van Crucial Conversations erg goed weer. Ze gebruikt goede voorbeelden. Zij is een aangenaam persoon om naar te luisteren.

9 / 10

Variatie in programma en leermiddelen

Wat mij het beste aan de training beviel, was de variatie in programma en leermiddelen. De trainer was ook enthousiast, helder en geduldig.

9.4 / 10

Een veilige sfeer waarin we de casussen konden bespreken

Er was een veilige sfeer waarin we eigen casussen konden bespreken. Een prettige trainer die veel anekdotes (persoonlijke voorbeelden) vertelde, waardoor het makkelijker te begrijpen was.

8,7 / 10

Een complete training

Een zeer complete training! De video's die gebruikt worden in de training geven situaties zeer herkenbaar weer. De trainer is erg bevlogen over dit onderwerp.

7,9 / 10

Toepasbaar op je werk en privé.

De training is zowel toepasbaar op je werk als privé. De trainer geeft leuke voorbeelden uit de praktijk.

10 / 10

De training is zinnig en duidelijk

Geen wazige cursus waar je vervolgens toch niets mee doet, maar zinnig en duidelijk. De trainer geeft begrijpbare voorbeelden en rustige uitleg.

9.8 / 10

Structuur en interactie

De structuur en interactie van de training was super. Wat mij bijzonder aanspraak was de kundigheid, vaardigheid en manier van communiceren en doseren van de trainer.

9.8 / 10

Het krijgen van handvatten om een Crucial Conversation aan te gaan.

Je krijgt uitstekende handvatten om een Crucial Conversation aan te gaan. De trainer is enthousiast en heeft duidelijk voorbeelden. Zij kan de informatie goed overbrengen. Het is duidelijk dat ze dit vaker doet en de materie goed beheerst.

8,5 / 10

Herkenbare situaties d.m.v duidelijke filmpjes

De video's geven de situaties zeer herkenbaar weer, zowel effectieve als ineffectieve voorbeelden. De trainer is zeer enthousiast over zijn vak. Bijzondere nuttige training.

8,5 / 10

Erg duidelijk en zeer interessant

De training is erg duidelijk en zeer interessant. De trainer heeft duidelijke taal.

8.5 / 10

Goede structuur van de methodiek.

De training heeft een goede structuur en methodiek. Het oefenen en toepassen is een sterk onderdeel. De kracht van de herhaling is aanwezig. De trainer lichtte goed toe aan de hand van voorbeelden.

8.5 / 10

Veel geleerd

Ik heb veel geleerd met de training. De trainer geeft goede uitleg en zij is goed voorbereid.

8.3 / 10

Super training die mij in de praktijk zeker zal helpen.

De training was heel goed opgebouwd, praktisch, concreet en interactief. Het lesmateriaal is heel professioneel en uitgebreid, echt een cadeautje voor mezelf. De trainer komt op mij heel professioneel en ervaren over. Ze begeleidde ons op een hele fijne manier door het leerproces, met grappige anekdotes.

10 / 10

Zeer praktisch en direct inzetbaar

De training was zeer praktisch en direct inzetbaar. De trainer geeft veel praktische voorbeelden.

9.1 / 10

Duidelijke interactie bij alle cursisten

De training had duidelijke interactie bij alle cursisten. De trainer stelde zich open op. Zij gaf duidelijke commentaren.

8.3 / 10

Een leerzame en afwisselende training

Het voelde veilig om je eigen casus te behandelen. Dit gebeurt niet klassikaal, maar in kleine groepjes wat erg prettig is. De trainer vertelt enthousiast en gebruikt voorbeelden uit eigen praktijk die dichtbij de realiteit staan. Het lesmateriaal is fijn en praktisch. Alles staat al in de deelnemershandleiding. Hierdoor hoeven er weinig aantekeningen gemaakt te worden, zodat je aandacht bij de training blijft.

8,5 / 10

Gemoedelijk

De training is gemoedelijk en de trainer heeft een strakke dosering.

9.3 / 10

Ik heb compleet nieuwe inzichten in het voeren van gesprekken

De training heeft mij nieuwe inzichten gegeven in het voeren van gesprekken. De trainer was duidelijk in zijn uitleg van de lesstof.

9.8 / 10

Inhoudelijke heel interessant en interactief

De training was qua inhoud heel interessant, goed programma, heel interactief en vele video's. De trainer was heel spontaan. Zij was steeds gefocust en aanwezig. Zij beheerst de inhoud heel goed.

8.9 / 10

Aanstekelijke manier om er volledig voor te gaan

De training is een aanstekelijke manier om er volledig voor te gaan. Open en met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Alles is heel duidelijk en herkenbaar.

8.7 / 10

Professionele begeleiding

De training heeft goede professionele begeleiding, heldere casuïstiek en leerzame voorbeelden. De trainer is heel enthousiast, geeft goede voorbeelden. Haar wijze van presenteren met veel kennis is erg prettig.

9,8 / 10

Hele duidelijke voorbeelden uit het dagelijkse leven.

De training geeft heel erg duidelijke voorbeelden uit het dagelijkse leven. De trainer creëert een hele fijne, prettige en open sfeer.

9.4 / 10

Een sterk en leerzaam concept

Een sterk en leerzaam concept. De trainer was open, deskundig en ervaren. Ze checkte op gezette tijden of alles naar wens was. Ik ga hier zeker mee aan de slag en zal een ambassadeur zijn binnen de organisatie.

9,1 / 10

Nieuwe inzichten

De training geeft nieuwe inzichten en goede gereedschappen. De trainer is vriendelijke en deskundig.

9,6 / 10

Erg leerzaam en goed toepasbaar in de praktijk.

De training qua opbouw was erg goed, door eerst naar jezelf te kijken (eigen handelen, eigen reacties) kun je daarna veel beter op de ander concentreren. Het was erg leerzaam en goed toepasbaar in de praktijk (werk/privé). De trainer was heel fijn, sloot goed aan bij de groep met leuke anekdotes en ontspannen sfeer, waardoor ik geïnteresseerd bleef en steeds het gevoel had er meer over te willen weten.

8.7 / 10

Open gesprekken en uitnodigend

De training was zeer uitnodigend met open gesprekken. De trainer was persoonlijk betrokken bij iedereen. Zij weet de namen en rugnummers, knap.

9.6 / 10

Super leerzame training

De training was super leerzaam. De trainer was heel enthousiast en gaf goede voorbeelden.

10 / 10

De trainer is open en oprecht, de inhoud duidelijk

De training wordt heel duidelijk gebracht. De trainer is open en oprecht.

9.4 / 10

Duidelijk, veel geleerd en praktijkgericht

De training is duidelijk en praktijkgericht. Ik heb ontzettend veel geleerd. De trainer was vriendelijk. Zij heeft veel kennis van zaken, geeft goede praktijkvoorbeelden en heeft aandacht voor iedereen.

8.7 / 10

Duidelijke opbouw, veel onderbouwing met filmpjes.

De training heeft een duidelijke opbouw en veel onderbouwing met filmpjes. Dit verduidelijkt goed. De trainer was vriendelijke en gaf duidelijke uitleg. Hij stelde vragen op het goede moment.

8.5 / 10

Duidelijke training, goed te gebruiken in het dagelijks leven.

Duidelijke training, goed te gebruiken in het dagelijks leven. De trainer heeft een prettige manier van training geven. Je voelt je op je gemak.

9.6 / 10

Leren communiceren om productiviteit te genereren.

Crucial Conversations heeft mij geholpen om mij bewuster te worden van mijn eigen gedachtepatroon en valkuilen. Door middel van een aantal eenvoudige tools leer je om jezelf beter uit te drukken zodat die moeilijke, sterk geladen gesprekken vlotter kunnen verlopen. Binnen het bedrijf hebben wij ook besloten om een aantal personen te laten certificeren als interne trainer zodat we een gelijkaardige taal/platform creëren voor al onze medewerkers. En dit met het oog op de voordelen voor de persoon, de relatie en de onderneming. De trainer, Willeke Kremer, verstaat haar vak uitstekend en slaagt erin om een ingewikkelde en beladen materie te transformeren naar een eenvoudige & gestructureerde boodschap. Zij reikt je tips & tricks aan de hand van voorbeelden en (persoonlijke) verhalen die ervoor zorgen dat het abstracte geconcretiseerd wordt. Zij zorgde er met haar passie en drive voor dat ik ook enthusiast aan de slag zal gaan en ernaar uitkijk om Crucial Conversations te delen binnen onze organisatie.

9 / 10

Goede combinatie theorie/praktijk en vertaling naar eigen situatie

Een goede combinatie van theorie/praktijk en vertaling naar eigen (werk)situatie. De trainer is energiek, kundig en stimulerend.

9,4 / 10

Interactieve training met veel herkenbare situaties

Veel interactie en herkenbare situaties. De trainer heeft een heldere stem, geeft duidelijk uitleg en heeft veel kennis.

8,3 / 10

Bijzonder nuttig om inzicht te krijgen in gedrag, oorzaak, gevolg en motivatie.

Er speelden een aantal zaken, waar ik voor mijn gevoel geen ‘handen en voeten’ aan kon geven. Door de training werd duidelijk welke ‘apen’' we allemaal op de schouder hebben, welke ‘verhalen’ er op de achtergrond meespelen waardoor je niet objectief kunt handelen in een cruciaal gesprek. Dit inzicht en hoe dit bij jezelf op te sporen was een eye-opener. We gebruiken het geleerde nog dagelijks in de praktijk. Onder andere als soort van quote: ‘dit is mijn verhaal…'. Echter, dit gegeven maakt het wel duidelijk voor jezelf en voor de ander.

9 / 10

Enerzijds theorie, anderzijds praktijk

De training was enerzijds de theorie en anderzijds de praktijk met leerpartner. De trainer was duidelijk, opgewekt en vrolijk.

8.5 / 10

Open en sprankelende trainer

De training heeft duidelijk materiaal en wordt op een hele efficiënte manier gegeven. De trainer was open en sprankelend.

8.5 / 10

Een training met een sterke inhoud en visie

De inhoud van de training is krachtig, met een mooie visie. De trainer kon praktijkgerichte voorbeelden geven en duidelijk uitleggen.

10 / 10

Goede trainer en prettig lesmateriaal

Goede trainer, goede herhaling van de belangrijkste lesstof, waardoor het beter blijft hangen. Prettig lesmateriaal, inclusief naslagwerken. De trainer geeft pakkende voorbeelden uit de praktijk. Betrekt iedereen en geeft mensen voldoende ruimte en kapt tijdig af.

9.1 / 10

Een logisch opgebouwd concept

De mogelijkheid om te oefenen tijdens de training vond ik super. De training is zeer interessant met een logische opbouw van het concept. De trainer was duidelijk, had structuur en heeft de tijd goed bewaakt.

9.8 / 10

De combi van video’s en praktijkopdrachten is top

De combi van video's en praktijk opdrachten is top. De trainer is een prettige, open docent, die prima verduidelijkt.

9,6 / 10

Duidelijke voorbeelden

Duidelijke voorbeelden, met name omdat je zelf ook met voorbeelden moest komen. De trainer geeft goed uitleg.

8,5 / 10

Ik kan aan mezelf werken

Ik kan aan mezelf werken. De trainer gaf duidelijk en prettig uitleg en stond open voor een grap tussendoor.

8,3 / 10