Crucial Accountability

Training Crucial Accountability ®

PDF folder tweedaagse training

Training Crucial Accountability ® wordt beoordeeld met een 9.3 van 10 op basis van 22 recensies.

Onderdeel van Crucial Accountability

Feedback geven


door Sander van Eijnsbergen

Feedback geven en ontvangen is een veelbesproken onderwerp binnen organisaties. Er zijn zelfs trainingen die volledig zijn gericht op feedback geven. Het is een veelbesproken onderwerp, omdat veel medewerkers en managers het lastig vinden om collega’s op hun gedrag aan te spreken. Het is immers niet altijd even gemakkelijk om een ander op zijn of haar verantwoordelijkheden te wijzen. Angst of onzekerheid kunnen zelfs voorkomen dat feedback wordt gegeven.

Onzekerheid

Waar komt deze angst of onzekerheid vandaan? Er bestaan natuurlijk vele oorzaken. Een van de voornaamste oorzaken is dat men bang is om een conflict te veroorzaken en daarmee de onderlinge relatie te verstoren. Aan de andere kant zijn er ook mensen die juist te pas en te onpas feedback geven, zonder daarbij rekening te houden met de gevoelens van de ander.

Feedback training

Voor beide groepen wordt vaak de oplossing gezocht in een feedback training. Men gaat er dan vanuit dat met het toepassen van een doordachte methode en bijbehorende vaardigheden de feedback beter zal overkomen. De training zorgt doorgaans voor het gewenste effect, in ieder geval op de korte termijn. De vraag is echter in hoeverre deze aanpak een blijvende oplossing tot stand brengt en of een dergelijke training toepasbaar is in situaties die wellicht minder standaard zijn. Het wordt namelijk vooral interessant wanneer er wordt ingezoomd op de zwaardere situaties. Stel dat iemand bijvoorbeeld herhaaldelijk ongewenst of ineffectief gedrag blijft vertonen, ondanks dat u hem of haar daar al enkele malen subtiel op hebt gewezen? Voldoet een feedback training dan ook nog?

Accountability

Feedback geven en ontvangen is feitelijk een (belangrijk) onderdeel van een bredere visie: accountability. Accountability staat voor verantwoordelijkheidsgevoel in de breedste zin van het woord. Je verantwoordelijk voelen, je daarnaar gedragen, je verantwoordelijkheid delen en andere daar in een dialoog op aanspreken. We zien dat steeds meer organisaties accountability opnemen als interne waarde (company value).

Feedback training: kijk uit voor trucjes

Feedback geven en ontvangen is slechts één van de vaardigheden binnen de visie van accountability. Het gevaar van het volgen van slechts een feedback training, is dat de materie uit zijn verband wordt gehaald. Mensen leren vaardigheden of een methode zonder visie, zonder dat de achterliggende gedachte volledig wordt begrepen. Feedback geven wordt dan niets meer dan slechts een trucje dat kan worden toegepast.

Wanneer accountability goed wordt ingezet, wordt er dieper ingezoomd op de reden achter het herhalen van ongewenst gedrag. Vervolgens wordt bekeken welke bronnen van invloed ingezet kunnen worden om iemand te helpen het ongewenste gedrag te veranderen. Er ontstaat dan een veel betere en meer oplossingsgerichte dialoog, waarin feedback geven uiteraard nog steeds een belangrijke rol speelt.

Functioneringsgesprekken

Feedback geven vormt doorgaans een essentieel onderdeel binnen functioneringsgesprekken. Veel leidinggevenden vinden deze gesprekken lastig en zijn geneigd neutraal te beoordelen en confrontaties enigszins te vermijden. Ook hier geldt dat enkel feedback geven tot spanningen kan leiden en dit waarschijnlijk niet of nauwelijks het gewenste effect zal bereiken. Leidinggevenden worstelen met de manier waarop zij een gevoelig onderwerp bespreekbaar kunnen maken, zonder de relatie te beschadigen. Uitsluitend een feedback methode geeft daar onvoldoende diepgang voor. Het realiseren van structurele verandering in het vertoonde ongewenste gedrag blijft dan helaas uit. De visie van accountability is hierin uitermate bruikbaar. Tenslotte wil je gezamenlijk dat de resultaten optimaal zijn en de gestelde doelen worden behaald.

Bent u geïnteresseerd hoe de training Crucial Accountability voor u het verschil kan maken? Neem dan contact met ons op voor meer informatie en om te bezien wat onze trainingen voor uw organisatie zouden kunnen betekenen.


Sander

Sander van Eijnsbergen

Mede oprichter van VitalSmarts Benelux

Sander van Eijnsbergen heeft ongeveer 20 jaar ervaring als trainer op het gebied van leiderschap, ondernemerschap, marketing, communicatie en sales. Daarnaast is hij een veel gevraagd spreker. Hij is auteur van het boek “De lijdensweg van leiderschap”. Sander heeft in 1998 het succesvolle trainingsinstituut IMK Opleidingen opgericht, dat hij inmiddels heeft overgedragen. In 2013 is hij samen met Willeke Kremer het internationale trainingsbureau VitalSmarts Benelux gestart, waarbij hij de functie van algemeen directeur vervult.

Goede opbouw, eerste dag veel theorie en tweede dag veel training.

De training heeft een goede opbouw, eerst theorie en dag 2 veel training. De trainer heeft een goede, prettige manier van communiceren. Zij geeft veel ruimte voor eigen inbreng.

9.1 / 10

Stof geeft veel handvatten om situaties goed te structureren

De stof van de training geeft veel handvatten om situaties waarin ik nu zit te structureren. De trainer heeft een prettige manier van uitleggen, met goede samenvattingen.

9.1 / 10

CC, Influencer en Crucial Accountability vallen nu goed samen in de theorie.

Crucial Conversations, Influencer en Crucial Accountability vallen nu goed samen in de theorie. De trainer heeft openheid en is zeer goed in storytelling. Zij creëert een goede sfeer. Het was weer fijn om door Willeke getraind te worden. De punten worden weer op de ï gezet en de waarde van de vaardigheden zijn weer glashelder!

9.1 / 10

Zeer goede training

De training is zeer goed en de trainer Willeke Kremer geeft de training met veel enthousiasme.

8.7 / 10

Goed toepasbaar binnen de organisatie.

De training was een prima aanvulling op Crucial Conversations. Goed toepasbaar binnen de organisatie. Prettig dat Crucial Conversations en Accountability met Influencer samenkomen. De trainer geeft mooie voorbeelden, daarnaast heeft zij humor en gevatheid.

9.8 / 10

Daadwerkelijk toepasbaar in eigen werk.

De training is daadwerkelijk toepasbaar in het eigen werk. Tijdens de training en de oefeningen kon ik mijn eigen praktijkervaring toetsen en verbeteren. De trainer geeft duidelijk uitleg en bruikbare verhalen. Zij heeft humor in de training.

9.6 / 10

Praktische handvatten voor gesprekken.

De training heeft praktische handvatten voor gesprekken. De trainer geeft heldere uitleg, geen "moeten", maar eigen keuzes maken!

9.8 / 10

Bevat een sterk “6 bronnen” model voor diagnose en verandering.

De training heeft een sterk 6 bronnen model voor diagnose en verandering. De training is laagdrempelig, fris, inspelend op behoeften, competent en spontaan.

9.6 / 10

Duidelijk materiaal en goed naslagwerk

De training heeft duidelijk materiaal en een goed naslagwerk. De trainer was ook heel enthousiast.

9.1 / 10

Mooie combinatie met Crucial Conversations en Influencer.

De training is direct toepasbaar, mooi in combinatie met Crucial Conversations en Influencer. De trainer zit goed in de materie, neemt ruimte om uitstapjes te maken als daar behoeft aan is.

9.1 / 10

Het concept van VitalSmarts is direct toepasbaar in het dagelijks leven.

Het trainingsconcept van Vitalsmarts (probleemoplossing, vaardigheden, films, voorbeelden, oefenen, eigen gesprek en feedback bespreken) is direct toepasbaar in het dagelijks leven, zowel thuis als op het werk. De trainer is open, gemotiveerd, ruimtescheppend, bevragend, onderzoekend, zichzelf en uit het hart.

9.8 / 10

Onderhoudend en duidelijk

De training is onderhoudend en duidelijk. De trainer heeft ons goed in de dag meegenomen met humor en daarna serieus doorgaan.

9.2 / 10

Duidelijke aanwijzingen en handvatten

De training heeft een open sfeer en duidelijke aanwijzingen en handvatten. De trainer is open en enthousiast. Ze heeft duidelijk communicatie en een positieve houding.

9.7 / 10

Crucial Accountability is een goed vervolg op Crucial Conversations

Crucial Accountability is een goed vervolg op Crucial Conversations. De trainer Willeke Kremer is duidelijk. Zij heeft rust en is bijzonder professioneel.

9.5 / 10

Veel oefenen met concrete cases

De training was leerzaam vanwege het oefenen van concrete cases. De trainer was heel enthousiast.

9.4 / 10

Goede werkvormen en focus op dialoog

De training heeft een goede werkvormen en een sterke focus op dialoog. De trainer is een motiverende persoonlijkheid.

8.9 / 10

Nieuwe inzichten, met name de 6 bronnen

De training heeft nieuwe inzichten gegeven, met name de 6 bronnen. De trainer is open, veilig en laagdrempelig.

9.1 / 10

Accountability is gekoppeld aan Crucial Conversations en Influencer.

De training is heel interactief en gekoppeld aan Crucial Conversations en Influencer. De trainer staat duidelijk boven de stof. Er worden passende voorbeelden gegeven, zowel voor werk als privé. De trainer is open en hartelijk.

9.6 / 10

Mooi vervolg met herhaling van Crucial Conversations skills.

Mooi vervolg met herhaling van Crucial Conversations Skills. De training sluit goed aan met anekdotes en verhalen. Volledig "in to the stuff" .

8.9 / 10

Sterke opbouw en bijzonder praktisch.

De opbouw van de training is sterk en bijzonder praktijkgericht. De trainer is zeer onderhoudend, heeft humor en oog voor de groep.

9.6 / 10

Duidelijke training met heldere handvatten en veel oefenmateriaal

De training heeft een duidelijke structuur met heldere handvatten en veel oefenmateriaal. De trainer geeft op een duidelijke manier uitleg. Het is jammer dat we deze materie niet mee hebben gekregen tijdens onze jeugd.

9,8 / 10

Goede training, veel geleerd

De structuur van de training: theorie, oefening, terugkoppeling naar eigen case is helemaal top. De trainer was betrokken bij alle cursisten, en lette goed op dat iedereen alles begreep. Een goede training waarin ik veel geleerd heb. Ik ben nu erg gemotiveerd om het boek lezen en met de tools aan de slag te gaan.

9,6 / 10