Laatste nieuws

Lessen in leiderschap van ex-gevangenen

De grootste hindernis op de weg naar succes is zelden een gebrek aan ideeën of strategieën. Een groter struikelblok is het onvermogen om mensen zodanig te beïnvloeden dat ze die ideeën of strategieën daadwerkelijk gaan uitvoeren. Met andere woorden, het probleem is falend leiderschap. Met leiderschap bedoelen we: opzettelijke beïnvloeding. Dat is een systematisch proces waarmee het gedrag van anderen wordt beïnvloed om belangrijke resultaten te behalen. Als na uitoefening van jouw ‘leiderschap’ het gedrag niet is veranderd, heb je… Lees verder »

Lees meer »

Hoe zorg je ervoor dat topmanagers hun medewerkers op waarde schatten?

Beste David, Wij zijn gevraagd onze ziekenhuisketen neer te zetten als een nationaal merk, maar de directie vindt niet dat onze verpleegkundigen daar een rol in spelen. Onze directie beschouwt hen als volstrekt inwisselbaar en aanvaardt het grote verloop als onderdeel van onze bedrijfscultuur. Als oplossing wordt wel betere training genoemd, maar meer training creëert op zich geen betrokken medewerkers die geneigd zijn te blijven. We leiden ze op en dan vertrekken ze. Ik zie training niet als een wondermiddel.… Lees verder »

Lees meer »

De taalkloof overbruggen

Beste Joseph, Eén van mijn medewerkers spreekt met een zwaar accent. Hij moet vaststellen wat de behoeften van onze klanten zijn, waarna hij deze informatie overdraagt aan onze databaseprogrammeurs. Als hij dat mondeling doet, begrijpen we nauwelijks wat hij zegt. Voor hem is dat ook frustrerend, want hij doet zijn best en hij neemt zijn werk erg serieus. Zijn schriftelijke vaardigheden zijn prima, maar hij is erg onzeker en schrijft alleen iets op als iemand daarop aandringt. De rest van… Lees verder »

Lees meer »

Wie neemt het initiatief voor een crucial conversation?

Beste Al, Een nieuwe medewerker in het bedrijf van mijn vrouw nodigde zijn mannelijke collega’s uit voor een ‘mannenlunch’ om een sfeer van kameraadschap te creëren. Hij vroeg een vrouwelijke collega op hetzelfde functieniveau of ze tips had voor een goede locatie, en of ze de reservering wilde regelen. Terwijl de mannen weg waren, bespraken de vrouwen deze gang van zaken. Ze vonden het bot en seksistisch. Enkele mannen voelden zich ook niet op hun gemak toen ze merkten dat… Lees verder »

Lees meer »

Het verschil tussen gedrag en cultuur

Beste David, Wat is nu eigenlijk het verschil tussen gedrag en cultuur? Wordt de cultuur bepaald door ons gedrag, of wordt gedrag bepaald door onze cultuur? Met vriendelijke groet, Natuurlijke orde der dingen Beste Natuurlijke orde der dingen, In het kort, gedrag bepaalt de cultuur, en de cultuur bepaalt het gedrag. Maar toch ligt het iets ingewikkelder dan dat, en dat maakt het juist interessant. Laten we eerst even teruggaan in de tijd. In de jaren ’70 van de vorige… Lees verder »

Lees meer »

1 2 3 4