Stijl onder stress test
No.
Vraag
Stap 1 van 3
1.
Soms vermijd ik situaties die me in contact brengen met mensen waar ik problemen mee heb.
Waar
Niet Waar
2.
Ik kies ervoor om niet terug te bellen of terug te mailen, wanneer ik simpelweg niet met deze personen wil communiceren.
Waar
Niet Waar
3.
Wanneer mensen een gevoelige of vervelende zaak aansnijden probeer ik soms van onderwerp te veranderen.
Waar
Niet Waar
4.
Bij het bespreken van vervelende of stressvolle onderwerpen houd ik mij soms liever in dan dat ik mijn volledige en oprechte mening geef.
Waar
Niet Waar
5.
In plaats van mensen precies te vertellen wat ik denk, gebruik ik vaak scherpe humor, sarcastische opmerkingen of steken onder water om te laten weten dat de situatie mij frustreert.
Waar
Niet Waar
6.
Wanneer ik een moeilijk onderwerp bespreekbaar moet maken, gebruik ik soms zwakke of niet gemeende complimenten om de boodschap minder hard aan te laten komen.
Waar
Niet Waar
7.
Om mijn punt duidelijk te maken overdrijf ik mijn argumenten soms.
Waar
Niet Waar
8.
Wanneer ik controle over de discussie verlies, kap ik mensen soms af of verander ik het onderwerp om het gesprek weer in de goede richting te krijgen.
Waar
Niet Waar
9.
Wanneer anderen met domme argumenten komen laat ik dat soms weten zonder me in te houden.
Waar
Niet Waar
10.
Wanneer reacties van anderen mij verbazen zeg ik soms dingen die anderen als bot of aanvallend beschouwen, zoals ''dit kun je niet serieus menen'', ''denk eens na'' of ''dit is belachelijk''.
Waar
Niet Waar
11.
In het heetst van de strijd merk ik dat ik soms stop met inhoudelijk argumenteren en persoonlijke dingen zeg die de ander kunnen kwetsen.
Waar
Niet Waar
 
 
Stap 1 van 3
No.
Vraag
Stap 2 van 3
12.
In een verhitte discussie sta ik bekend als hard richting de andere persoon. Men voelt zich soms een beetje beledigd of gekwetst.
Waar
Niet Waar
13.
Wanneer ik een belangrijk onderwerp bespreek met anderen, verandert mijn houding soms van mijn punt duidelijk maken naar de strijd winnen.
Waar
Niet Waar
14.
Midden in een moeilijk gesprek raak ik soms zo gevangen in de argumenten dat ik niet meer zie hoe ik overkom bij anderen.
Waar
Niet Waar
15.
Wanneer een discussie moeilijk wordt en ik iets zeg dat kwetsend is, verontschuldig ik mij doorgaans direct voor mijn fouten.
Waar
Niet Waar
16.
Wanneer ik aan een gesprek denk dat slecht verliep, probeer ik eerst te focussen op wat ik fout deed dan op de fouten van anderen.
Waar
Niet Waar
17.
Wanneer ik iets te zeggen heb dat anderen liever niet willen horen vermijd ik om met de harde conclusies te beginnen. In plaats daarvan start ik met het benoemen van de feiten, zodat de anderen zien waarom de situatie lastig voor mij is.
Waar
Niet Waar
18.
Ik merk snel wanneer anderen zich inhouden of vinden dat ze zich moeten verdedigen in een discussie.
Waar
Niet Waar
19.
Soms besluit ik dat het beter is om geen harde feedback te geven, omdat ik weet dat er dan pas echte problemen ontstaan.
Waar
Niet Waar
20.
Wanneer gesprekken niet helpen, stap ik uit de inhoud, denk na over wat er nu werkelijk gebeurt en neem vervolgens verbeterstappen.
Waar
Niet Waar
21.
Wanneer anderen in de verdediging schieten, omdat ze mij verkeerd begrijpen, probeer ik snel terug op het goede spoor te komen door zowel duidelijk te maken wat ik wel bedoel als wat ik niet bedoel.
Waar
Niet Waar
22.
Tegen sommige mensen ben ik grof, om eerlijk te zijn komt dat omdat ze het verdienen.
Waar
Niet Waar
 
 
Stap 2 van 3
No.
Vraag
Stap 3 van 3
23.
Ik communiceer soms met duidelijke uitspraken zoals, ''Het feit is dat...'', of ''Het is duidelijk dat...'', om hiermee mijn boodschap krachtiger over te laten komen.
Waar
Niet Waar
24.
Als andere moeite hebben om hun mening te geven stimuleer ik ze om zich uit te spreken, ongeacht wat het is.
Waar
Niet Waar
25.
Soms strijd ik hard voor mijn mening, waarmee ik hoop dat anderen geen meningen naar voren brengen die de moeite van het discussiëren niet waard zijn.
Waar
Niet Waar
26.
Zelfs wanneer de situatie gespannen raakt pas ik me snel aan op basis van hoe anderen op mij reageren en gebruik een nieuwe aanpak.
Waar
Niet Waar
27.
Wanneer ik merk dat ik met de ander van mening verschil, probeer ik vaak de ander van mijn denkwijze te overtuigen in plaats van te zoeken naar het gemeenschappelijk belang.
Waar
Niet Waar
28.
Wanneer zaken niet goed verlopen zoek ik eerder naar de fouten van anderen dan dat ik kritisch kijk naar mijn eigen rol.
Waar
Niet Waar
29.
Wanneer ik duidelijk mijn standpunt heb verteld geef ik anderen de ruimte om hun mening te geven, vooral tegenstrijdige meningen.
Waar
Niet Waar
30.
Wanneer anderen terughoudend zijn om hun mening te geven, doe ik er alles aan om het voor hen veilig te maken om open en eerlijk te kunnen spreken.
Waar
Niet Waar
31.
Soms moet ik weer opnieuw de discussie aangaan over zaken waarvan ik dacht dat ze al geregeld waren, omdat ik niet precies bijhoud wat al is afgesproken.
Waar
Niet Waar
32.
Wanneer ik een besluit neem komt het weleens voor dat mensen zich gekwetst voelen omdat ze dachten meer invloed op de beslissing te hebben.
Waar
Niet Waar
33.
Ik vind het soms frustrerend om te zien hoelang het duurt voordat er een beslissing is genomen, omdat er te veel mensen bij betrokken zijn.
Waar
Niet Waar
 
 
Stap 3 van 3
 
Resultaat PDF Downloaden

Resultaat 1: Stijl Onder Stress score

Vluchten:

 
0
1
2
Maskeren
Vermijden
Terugtrekken

Vechten:

 
0
1
2
Overheersen
Etiquetteren
Aanvallen

Wat betekent uw score?

Uw “Vluchten” en “Vechten” score geeft u een indicatie hoe vaak u op dit niet-effectieve gedrag terugvalt, wanneer u onder stress staat. Een 6 is de hoogste score. Wanneer u 4, 5 of 6 scoort, betekent het dat dit gedrag vaak aan de orde is. Het is mogelijk om voor zowel “Vluchten” als “Vechten” hoog te scoren. Dit betekent namelijk ook dat u veel voorkomend menselijk gedrag vertoont. Veel mensen schieten heen en weer tussen “zich inhouden” en “het er met kracht uitgooien”.

Resultaat 2: Uw gespreksvaardigheden

Start vanuit je hart
Leer te kijken
Maak het veilig
Mijn verhalen beheersen
BRENG mijn aanpak
Verken andermans aanpak
Actie en resultaat
Start vanuit je hart
Leer te kijken
Maak het veilig
Mijn verhalen beheersen
BRENG mijn aanpak
Verken andermans aanpak
Actie en resultaat

Start vanuit je hart

Leer ongezonde intenties te herleiden tot intenties die leiden tot dialoog.

Leer te kijken

Leer de momenten van vlucht- en vechtgedrag te herkennen in jezelf en bij anderen.

Maak het veilig

Leer de twee vaardigheden die veiligheid terugbrengen in het gesprek en leer gezamenlijke doelen te creëren.

Mijn verhalen beheersen

Leer in dialoog te blijven, zelfs als je de emoties voelt oplopen.

BRENG mijn aanpak

Leer de gespreksstructuur te gebruiken die de ander uitnodigt tot dialoog.

Verken andermans aanpak

Leer met oprechte interesse te luisteren, zodat de ander vecht- en of vluchtgedrag achter zich laat.

Actie en resultaat

Leer de Crucial Conversation om te zetten in daadkracht.

Wat betekent uw score?

De zeven thema’s in schema 2, uw gespreksvaardigheden, laten zien hoe u uw vaardigheden op dit punt al heeft ontwikkeld. Een hoge score van 2 of 3 geeft aan dat u al redelijk bedreven bent op dit thema. Een lage score van 0 of 1 geeft aan dat u zichzelf kunt verbeteren op dit thema. Alle thema’s corresponderen met onderdelen van het model Crucial Conversations, of Crucial Conversations. In de tweedaagse training leert u deze vaardigheden effectief toe te passen op de moeilijkste en belangrijkste gesprekken.

Deze scores kunnen veranderen, omdat ze aangeven hoe u zich gedraagt tijdens bepaalde stressvolle en Crucial Conversations. De score zegt daarom niets over uw karakter of over genetisch bepaalde eigenschappen. Het is vooral een meting van uw gedrag en dat kunt u veranderen! Mensen die het concept Crucial Conversations serieus nemen, zullen ook de moeite nemen om zichzelf te trainen op effectief gedrag onder moeilijke omstandigheden. Uiteindelijk zullen zij hun gedrag positief kunnen veranderen. Als het gedrag verbetert zal ook de kwaliteit van het leven verbeteren, met een positief effect op zowel de zakelijke omgeving als het privé leven. Hoe nu verder?

U heeft nu inzicht in uw eigen Stijl Onder Stress. U heeft een instrument dat helpt om beter naar uzelf te kijken. Daarmee bent u beter in staat om tijdens gevoelige gesprekken het vluchten of vechten te vermijden. Ook bent u zich meer bewust van zaken waarop u moet letten wanneer u in een cruciaal gesprek belandt.

Wanneer u zich graag verder wilt verdiepen in het beheersen van uw Crucial Conversations zijn er de volgende mogelijkheden:

  • Lees het boek Crucial Conversations Nederlandstalig, te bestellen bij VitalSmarts Benelux
  • Kom naar een inspiratiesessie Crucial Conversations van 16.00 tot 18.00 uur
  • Volg de tweedaagse training Crucial Conversations
  • Wordt gecertificeerd trainer binnen uw organisatie en volg de trainersopleiding van 2 dagen
  • Maak een vrijblijvende afspraak met één van onze experts om te bekijken hoe wij uw organisatie kunnen ondersteunen bij het behalen van betere resultaten door het voeren van effectieve Crucial Conversations.

Succes met uw Crucial Conversations!

Uw Resultaat PDF wordt gegenereerd.
Klik hier om uw Resultaat PDF te downloaden
Sluit dit venster